001
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020

Podsumowanie konkursu „Za moimi oknami”

25 kwietnia 2017 w Strzegomskim Centrum Kultury odbyła się długo wyczekiwana gala wręczenia nagród w I Strzegomskim Konkursie Poetyckim „Za moimi oknami” pod honorowym patronatem Burmistrza Strzegomia – pana Zbigniewa Suchyty.

„Ten konkurs rodził się długo, dojrzewał przez niemal cztery pory roku, a dziś będziemy zbierać jego kwiaty” – powiedziała podczas Gali pani Laura Rychlik – pomysłodawczyni konkursu.

Organizatorami imprezy było Strzegomskie Centrum Kultury oraz Zespół Szkół w Strzegomiu. Patronat honorowy objął burmistrz Strzegomia pan Zbigniew Suchyta, natomiast przewodniczącym Jury konkursowego był znany pisarz, poeta, eseista oraz krytyk literacki z ponad 35-letnim dorobkiem artystycznym – pan Zbigniew Kresowaty.

W Jury zasiadły również: dyrektor SCK – pani Bożena Bojanowska-Czuk, sekretarz gminy – pani Iwona Zabawa oraz strzegomska poetka i lektorka języka niemieckiego – pani Laura Rychlik.

Jury oceniło 23  utwory zgłoszone przez 13 uczestników, które (zgodnie z regulaminem) były samodzielnymi pracami autorów, nie były nigdzie wcześniej publikowane oraz zostały prawidłowo oznakowane godłem.

Dzięki temu wyniki do końca były tajemnicą, ponieważ koperty z danymi uczestników otwarto dopiero po podsumowaniu punktacji wszystkich Jurorów, którzy znali jedynie godła młodych poetów.

Jury przyznało następujące miejsca:

I miejsce w kategorii szkół ponad gimnazjalnych zajęła uczennica klasy III technikum informatycznego – Ewa Malinowska – godło Serduszko – za utwór „Czy pamiętasz…”

II miejsce w tej kategorii zdobyła uczennica klasy III technikum informatycznego – Karolina Stradowska – godło Amor – za utwór „Tyle dni…”

W kategorii młodzieży gimnazjalnej przyznano następujące miejsca i wyróżnienia:

I miejsce za cykl wierszy: „Na dobry los”, „Do pewnej urodziwej pani” oraz „Deszcz” uzyskał uczeń klasy III gimnazjum nr 2 w Strzegomiu – Alan Tułacz, godło Odys. Jury najwyżej oceniło utwór „Na dobry los”.

II miejsce za  wiersz „Ścieżkami” zdobył uczeń klasy II gimnazjum im. Anny Jenke w Jaroszowie Bartosz Głód – godło Kajtek.

Honorowe wyróżnienie przyznano uczennicy klasy I gimnazjum nr 2 w Strzegomiu – Malwinie Ryż, godło Malwa za cykl wierszy : „Mój przyjacielu”, „Droga” oraz „Rozmyślania”. Najwyżej oceniono utwór „Rozmyślania”.

Oprócz nagrody honorowej przyznano również trzy równorzędne wyróżnienia, za szczególne wrażenie artystyczne oraz zastosowane środki wyrazu. Otrzymali je:

uczennica III klasy gimnazjum nr 1 w Strzegomiu Daria Połeć, godło Limonka2948 za wiersz „ Przemijanie”, uczennica III klas gimnazjum nr 1 w Strzegomiu Katarzyna Mądrzak, godło Kiki za utwór „Moje okno” oraz uczeń II klasy gimnazjum im. Anny Jenke w Jaroszowie Sebastian Bohonos za Sonet I z cyklu sonetów „Głębia myśli”.

Laureaci otrzymali wiele cennych nagród ufundowanych przez Strzegomskie Centrum Kultury, Zespół Szkół w Strzegomiu, przewodniczącego Jury pana Zbigniewa Kresowatego oraz panią Laurę Rychlik. Pamiątkowe statuetki, pióra wieczne firmy Parker, tomiki poezji między innymi: Wisławy Szymborskiej, Jana Kochanowskiego, Zbigniewa Herberta a także najnowszy zbiór wierszy Wojciecha Młynarskiego trafiły do rąk nagrodzonych uczestników. Wiersze nagrodzonych osób zostaną również opublikowane w Almanchu, nad którym trwają prace redakcyjne. Ponadto wszyscy młodzi poeci otrzymali dyplomy uczestnictwa w konkursie.

I Strzegomski Konkurs Poezji „Za moimi oknami” udowodnił, że wciąż w młodzieży drzemie potrzeba tworzenia, tęsknota za pięknem myśli i języka. Jest w tych młodych ludziach dużo rozterek, dylematów, z którymi starają się uporać za pomocą pisania wierszy. Serdecznie gratulujemy odwagi i tej najszczerszej prawdy, którą przekazali nam o sobie i o swoim świecie.

Cel konkursu, jakim było między innymi rozbudzenie talentów twórczych, uwrażliwienie młodzieży, powrót do tradycji pisania wierszy i rozbudzenie wyobraźni został osiągnięty.

Wierzymy, że konkurs był pierwszym krokiem do zorganizowania w Strzegomiu kręgu młodych poetów, których prace w przyszłości będziemy czytać w najlepszych wydawnictwach literackich.

 

Laura Rychlik

X