Szachy 2018 S

MISTRZOSTWA DOLNEGO ŚLĄSKA JUNIORÓW W SZACHACH SZYBKICH

Strzegom, 19-20.05.2018


Komunikat organizacyjny

1. Organizatorzy:

Dolnośląski Związek Szachowy,
Klub szachowy Goniec Żarów,
Strzegomskie Centrum Kultury

2. Termin i miejsce rozgrywek:

19-20.05.2018 (sobota-niedziela)
Strzegomskie Centrum Kultury, ul. I.J. Paderewskiego 36

3. Uczestnictwo:

W mistrzostwach mają prawo udziału zawodnicy zrzeszeni w klubach szachowych Dolnego Śląska oraz niezrzeszeni szachiści będący mieszkańcami Dolnego Śląska.

Mistrzostwa zostaną rozegrane w 6 grupach wiekowych do lat 8, 10, 12, 14, 16 i 18 z podziałem na chłopców i dziewczęta. Każdy z uczestników winien być pod opieką rodzica lub przedstawiciela klubu pod rygorem nie dopuszczenia do mistrzostw.

UWAGA: Zawodnik, który nie jest zarejestrowany w PZSzach (Centralny Rejestr) – nie posiada numeru IDCR musi wypełnić przed zawodami formularz rejestracji zawodnika (w przypadku osób niepełnoletnich wymagany podpis rodzica lub opiekuna prawnego), formularz dostępny będzie przed turniejem u sędziego.

4. Zgłoszenia, wpisowe:

Wpisowe: 20 zł od osoby, płatne na miejscu.
Do turnieju przyjętych będzie maksymalnie 150 osób, decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia maksymalnie do dnia 17.05.2018.

X