Turniej Szachowy 2019 S

Noworoczny Turniej Szachowy

Miejsce: Strzegomskie Centrum Kultury II,
ul. Paderewskiego 1, 58-150 Strzegom (1 piętro, sala nad restauracją „Bohun”)

Termin 16.02.2019 r. godz. 10.00 (potwierdzenie zapisów do godz. 9:50)

W przypadku większej ilości uczestników turniej odbędzie się z podziałem na grupy:

  • grupa A – OPEN
  • grupa B – osoby w wieku 10-16 lat
  • grupa C – osoby do lat 9

Wymagana wcześniejsza rejestracja poprzez zgłoszenie w serwisie:
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_887/

System rozgrywek: szwajcarski na dystansie 7 rund, tempo gry: po 15 min.

Uwagi końcowe:

a) obowiązują aktualne przepisy Kodeksu Szachowego
b) interpretacja niniejszego Regulaminu należy do organizatora, który zastrzega sobie prawo do wprowadzania niezbędnych zmian i uzupełnień
c) podczas turnieju opiekę nad dziećmi sprawują rodzice lub przybyli z nimi pełnoletni opiekunowie
d) udział w turnieju jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb turnieju (publikacja wyników, sprawozdawczość) organizowanego przez Strzegomskie Centrum Kultury (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz.883 z póź.zm.), a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych.


X