Strzegomskie Centrum Kultury ogłasza przetarg na dostawę oraz montaż systemu elektroakustycznego, oświetlenia scenicznego, technologii scenicznej oraz systemu poprawiającego akustykę wnętrza sali balowej Strzegomskiego Centrum Kultury

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w biuletynie zamówieni publicznych w dniu 19.08.2020 r.

Treść ogłoszenia o zamówieniu 575857-N-2020 – POBIERZ

SIWZ – POBIERZ
Załącznik nr 1 do SIWZ – POBIERZ
Załącznik nr 2 do SIWZ – POBIERZ
Załącznik nr 3 do SIWZ – POBIERZ
Załącznik nr 4 do SIWZ – POBIERZ
Załącznik nr 5 do SIWZ – POBIERZ
Załącznik nr 6 do SIWZ – POBIERZ
Załącznik nr 7 do SIWZ – POBIERZ
Załącznik nr 8 do SIWZ – POBIERZ
Załącznik nr 9 do SIWZ – POBIERZ
Załącznik nr 10 do SIWZ – POBIERZ
Załącznik nr 11 do SIWZ – POBIERZ

X