„Kostrzanie” działają od roku 1975 we wsi Kostrza w Gminie Strzegom.

Powstał z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich w Kostrzy. Jest zespołem wielopokoleniowym, w którym najliczniejsza grupa to młodzież i dzieci. Zespół liczy 70 osób, w tym 6-cio osobowa kapela. Nadzór merytoryczny nad zespołem sprawuje Strzegomskie Centrum Kultury.

Program zespołu to stylizowane suity z regionów: krakowskiego, lubelskiego, dolnośląskiego, łowickiego, rzeszowskiego, tańce i śpiewy łowickie towarzyszące obchodom Święta Chleba (Dożynki) oraz repertuar religijny (kolędy i pieśni Maryjne). Kolejnym przykładem powrotu do autentyzmu jest program „Przewody lubelskie” ukazujący jak bawiła się młodzież na Lubelszczyźnie w pierwszą niedzielę po świętach Wielkiej Nocy.

Od 1992 r. zespół jest współorganizatorem Międzynarodowego Festiwalu Folkloru w
 Strzegomiu, a od roku 1993 „Kostrzanie” są członkiem Polskiej Sekcji CIOFF. Swój dorobek artystyczny zespół prezentował w Polsce, a także we Włoszech, Niemczech, Macedonii, Bułgarii, Czechach, Francji, Szwecji, Hiszpanii, Grecji. Kierownikiem Zespołu jest Pan Zbigniew Suchyta, choreografem Jolanta Misztal, kierownikiem kapeli zaś Sławomir Glinkowski.

X