Warning: getimagesize(/home/serwisw/domains/sck.strzegom.pl/public_html/wp-content/uploadshttps://sck.strzegom.pl/wp-content/uploads/2017/04/001.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/serwisw/domains/sck.strzegom.pl/public_html/wp-content/themes/Total/framework/classes/image-resize.php on line 103
001
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020

Podsumowanie konkursu „Za moimi oknami”

25 kwietnia 2017 w Strzegomskim Centrum Kultury odbyła się długo wyczekiwana gala wręczenia nagród w I Strzegomskim Konkursie Poetyckim „Za moimi oknami” pod honorowym patronatem Burmistrza Strzegomia – pana Zbigniewa Suchyty.

„Ten konkurs rodził się długo, dojrzewał przez niemal cztery pory roku, a dziś będziemy zbierać jego kwiaty” – powiedziała podczas Gali pani Laura Rychlik – pomysłodawczyni konkursu.

Organizatorami imprezy było Strzegomskie Centrum Kultury oraz Zespół Szkół w Strzegomiu. Patronat honorowy objął burmistrz Strzegomia pan Zbigniew Suchyta, natomiast przewodniczącym Jury konkursowego był znany pisarz, poeta, eseista oraz krytyk literacki z ponad 35-letnim dorobkiem artystycznym – pan Zbigniew Kresowaty.

W Jury zasiadły również: dyrektor SCK – pani Bożena Bojanowska-Czuk, sekretarz gminy – pani Iwona Zabawa oraz strzegomska poetka i lektorka języka niemieckiego – pani Laura Rychlik.

Jury oceniło 23  utwory zgłoszone przez 13 uczestników, które (zgodnie z regulaminem) były samodzielnymi pracami autorów, nie były nigdzie wcześniej publikowane oraz zostały prawidłowo oznakowane godłem.

Dzięki temu wyniki do końca były tajemnicą, ponieważ koperty z danymi uczestników otwarto dopiero po podsumowaniu punktacji wszystkich Jurorów, którzy znali jedynie godła młodych poetów.

Jury przyznało następujące miejsca:

I miejsce w kategorii szkół ponad gimnazjalnych zajęła uczennica klasy III technikum informatycznego – Ewa Malinowska – godło Serduszko – za utwór „Czy pamiętasz…”

II miejsce w tej kategorii zdobyła uczennica klasy III technikum informatycznego – Karolina Stradowska – godło Amor – za utwór „Tyle dni…”

W kategorii młodzieży gimnazjalnej przyznano następujące miejsca i wyróżnienia:

I miejsce za cykl wierszy: „Na dobry los”, „Do pewnej urodziwej pani” oraz „Deszcz” uzyskał uczeń klasy III gimnazjum nr 2 w Strzegomiu – Alan Tułacz, godło Odys. Jury najwyżej oceniło utwór „Na dobry los”.

II miejsce za  wiersz „Ścieżkami” zdobył uczeń klasy II gimnazjum im. Anny Jenke w Jaroszowie Bartosz Głód – godło Kajtek.

Honorowe wyróżnienie przyznano uczennicy klasy I gimnazjum nr 2 w Strzegomiu – Malwinie Ryż, godło Malwa za cykl wierszy : „Mój przyjacielu”, „Droga” oraz „Rozmyślania”. Najwyżej oceniono utwór „Rozmyślania”.

Oprócz nagrody honorowej przyznano również trzy równorzędne wyróżnienia, za szczególne wrażenie artystyczne oraz zastosowane środki wyrazu. Otrzymali je:

uczennica III klasy gimnazjum nr 1 w Strzegomiu Daria Połeć, godło Limonka2948 za wiersz „ Przemijanie”, uczennica III klas gimnazjum nr 1 w Strzegomiu Katarzyna Mądrzak, godło Kiki za utwór „Moje okno” oraz uczeń II klasy gimnazjum im. Anny Jenke w Jaroszowie Sebastian Bohonos za Sonet I z cyklu sonetów „Głębia myśli”.

Laureaci otrzymali wiele cennych nagród ufundowanych przez Strzegomskie Centrum Kultury, Zespół Szkół w Strzegomiu, przewodniczącego Jury pana Zbigniewa Kresowatego oraz panią Laurę Rychlik. Pamiątkowe statuetki, pióra wieczne firmy Parker, tomiki poezji między innymi: Wisławy Szymborskiej, Jana Kochanowskiego, Zbigniewa Herberta a także najnowszy zbiór wierszy Wojciecha Młynarskiego trafiły do rąk nagrodzonych uczestników. Wiersze nagrodzonych osób zostaną również opublikowane w Almanchu, nad którym trwają prace redakcyjne. Ponadto wszyscy młodzi poeci otrzymali dyplomy uczestnictwa w konkursie.

I Strzegomski Konkurs Poezji „Za moimi oknami” udowodnił, że wciąż w młodzieży drzemie potrzeba tworzenia, tęsknota za pięknem myśli i języka. Jest w tych młodych ludziach dużo rozterek, dylematów, z którymi starają się uporać za pomocą pisania wierszy. Serdecznie gratulujemy odwagi i tej najszczerszej prawdy, którą przekazali nam o sobie i o swoim świecie.

Cel konkursu, jakim było między innymi rozbudzenie talentów twórczych, uwrażliwienie młodzieży, powrót do tradycji pisania wierszy i rozbudzenie wyobraźni został osiągnięty.

Wierzymy, że konkurs był pierwszym krokiem do zorganizowania w Strzegomiu kręgu młodych poetów, których prace w przyszłości będziemy czytać w najlepszych wydawnictwach literackich.

 

Laura Rychlik

X