Warning: getimagesize(/home/serwisw/domains/sck.strzegom.pl/public_html/wp-content/uploadshttps://sck.strzegom.pl/wp-content/uploads/2017/09/KRESY-AW-PLAKAT1_01.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/serwisw/domains/sck.strzegom.pl/public_html/wp-content/themes/Total/framework/classes/image-resize.php on line 103
KRESY AW PLAKAT(1) 01

16 Dolnośląskie Dni Kultury Kresowej

Organizatorzy: Stowarzyszenie Kulturalne „Krajobrazy” w Legnicy, Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu Instytucja Kultury Województwa Dolnośląskiego, serdecznie  zapraszają  na 16 Dolnośląskie  Dni Kultury Kresowej  6- 15   października 2017 r.

Koncerty Kresowe pt. „ Polsko moja” odbywać się będą w różnych miejscowościach. ( na załączonym plakacie  wykaz miejscowości)

W ciągu 2 tygodni odbędzie się szereg imprez przypominających kresowe ziemie i ich mieszkańców.  W wielu miejscowościach  organizowane będą  koncerty, które stają  się okazją do

upowszechniania  wiedzy o historii i kulturze Kresów Wschodnich byłej RP., wzbogacone o przedsięwzięcia artystyczne. Realizując to przedsięwzięcie  organizatorzy starają  się  wpływać na budowanie tożsamości historycznej i kulturowej Dolnoślązaków. Jest to wartość nie do przecenienia w dzisiejszych czasach, w których obserwujemy narastający kryzys przynależności kulturowej, historycznej, społecznej zwłaszcza wśród młodych ludzi. Świadomość swoich korzeni wpływa na kształtowanie osobowości zaś dla

starszego pokolenia jest to sentymentalna podróż do miejsc, w których stały ich domy i znajdował się dorobek życia, kilku pokoleń. W  realizowanym  projekcie występuje dwustronne zapotrzebowanie społeczności naszego regionu na te wydarzenia. Dla mieszkańców Ziemi Dolnośląskiej, każdy koncert kresowy i spotkania autorskie stanowi okazję do wzruszających spotkań z kulturą i sztuką tworzoną przez Polaków i ich przyjaciół na byłych obszarach Rzeczpospolitej. Dla naszych rodaków zza Buga są to więzi emocjonalne i moralne ponieważ Oni tam żyją na Wileńszczyźnie, Polesiu, Wołyniu, Podolu, Ziemi Lwowskiej, Stanisławowskiej i pielęgnują polską kulturę- to potomkowie Polaków z dawnego polskiego terytorium państwowego.

Te wielowymiarowe działania zmierzają do zachowania polskiego dziedzictwa. Muzyka i pieśni zaprezentowane podczas realizowanych koncertów kresowych przez potomków Polaków łączą serca i dusze wszystkich ludzi, wyrażają poczucie tożsamości narodowej i tęsknoty za Macierzą.

Organizacja 16 Dolnośląskich Dni Kultury Kresowej  otrzymała dofinansowano z budżetu  Samorządu Województwa Dolnośląskiego,samorządów lokalnych, jednostek kultury  oraz organizacji pozarządowych.

X