Mowa i muzyka są czymś wyjątkowym w komunikacji międzyludzkiej. Jest formą wyrażania siebie i własnych emocji. Jest pragnieniem i chęcią nawiązania relacji. Dzięki wczesnemu rozpoczynaniu edukacji muzycznej − obok umuzykalniania i poszerzania wiedzy − dziecko rozwija wyobraźnię, pamięć, słuch oraz zdolności manualne. Wzrasta także ogromnie zdolność koncentrowania uwagi. Nauka muzyki to najpiękniejszy prezent, jaki rodzic może ofiarować swojemu dziecku. Ćwiczenie na pianinie wymaga czasu i niezachwianej koncentracji. Systematyczna nauka wyrabia w osobie uczącej się dyscyplinę, cierpliwość, nawyk planowania i staranność – to cechy, które przenoszą się potem na efektywną pracę i dobre nawyki w innych dziedzinach

  • Instruktor prowadzący: Tatiana Brzozowska
X