Sekcja umożliwia nauczanie malarstwa jako tradycyjnego oraz współczesnego medium artystycznej wypowiedzi zdolnej wyrazić złożone i bogate wartości plastyczne, jak i treści odwołujące się do otaczającej rzeczywistości. Równocześnie ma zapewnić poznanie zasad i możliwości praktycznego wykorzystania materiałów malarskich oraz wiedzę dotyczącą właściwego zastosowania technik i technologii. Program sekcji malarstwa ma za zadanie wprowadzić zagadnienia formalne i ideowe do wypowiedzi malarskiej uwzględniające kompozycję, kolor, fakturę, formę, przestrzeń oraz szereg innych pojęć. Zaznajamia z procesem twórczym, umiejętnościami realizacyjnymi, sposobami projektowania efektów własnej pracy artystycznej.

  • Instruktor prowadzący:
  • Spotkania: Poniedziałek godz. 16:00
X