Zajęcia teatralne prowadzone w naszej sekcji to niezwykła przygoda, dzięki której uczestnik rozwija swoją wrażliwość, a jednocześnie otwiera się na świat. Podczas zajęć pasjonaci aktorstwa poznają tajniki emisji głosu, sceniczną mowę ciała, przygotowują się do pracy z tekstem. Celem pracy instruktora jest wzbudzenie u uczestników świadomości wypowiadanego tekstu, osiągnięcie pełnej kontroli nad ciałem- zarówno w obszarze gestów jak i opanowania tremy podczas publicznych występów.

Ważnym elementem ćwiczeń scenicznych jest także poprawa dykcji. Efektem pracy sekcji są przedstawienia wystawiane na podstawie własnych scenariuszy. Dla młodych osób sekcja teatralna jest znakomitą okazją do poznania samego siebie i do otwarcia na na innych. Starsi uczestnicy zdobyte umiejętności mogą wykorzystać w pracy zawodowej. Dzięki grze na scenie ludzie nabierają pewności siebie, mają więcej wiary we własne możliwości, większą swobodę w wyrażaniu myśli i emocji. Teatr może stanowić doskonałą terapię: uwrażliwia, a scena staje się miejscem pracy nad samym sobą i swoimi słabościami.

  • Instruktor prowadzący: Ireneusz Miepariszwili
  • Spotkania: czwartek godz. 17:00
X