Projekt

Święto Granitu Strzegomskiego

 

Dni Ziemi Strzegomskiej organizowane były w Strzegomiu od lat powojennych. Pierwotnie nazywały się Świętem Dnia Pokoju, następnie na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych Dniem Zwycięstwa i Wyzwolenia Strzegomia, aby od roku 1978 przyjąć swoją nazwę: Dni Ziemi Strzegomskiej.

 

 

Ponieważ okolice Strzegomia słyną z bogatych złóż granitu i bazaltu – materiałów mających zastosowanie w budownictwie, kamieniarstwie nagrobkowym i rzeźbiarstwie, jak również z profesjonalnych zakładów zajmujących się obróbką kamienia, w dniu 6 września 2003 r. w Strzegomiu odbył się I w Polsce Festyn Kamieniarski zorganizowany z inicjatywy Pracodawców Branży Kamieniarskiej Ziemi Strzegomskiej, Urzędu Miejskiego w Strzegomiu i Redakcji dwumiesięcznika branży kamieniarskiej „Świat Kamienia”.

 

 

W roku 2011 połączone zostały dwa wydarzenia kulturalne, tj. Dni Ziemi Strzegomskiej i Festyn Kamienia, przybierając wspólną nazwę: Święto Granitu Strzegomskiego. Jak wiemy, wiele miast w Polsce obchodzi swoje święto akcentując najistotniejsze dobra swojej ziemi – Strzegom również dołączył do ich grona.

 

Kino

`