Projekt

Międzynarodowy Festiwal Folkloru

Pomysł i idea stworzenia festiwalu powstała w czasie organizacji imprez z okazji 750 – lecia nadania praw miejskich miastu Strzegom. To właśnie w 1992 roku Zespół Pieśni i Tańca „Kostrzanie” zorganizował imprezę pod nazwą „Przyjaciele Kostrzan”. Większość zespołów koncertujących wówczas w Strzegomiu to polskie zespoły folklorystyczne z którymi „Kostrzanie” poznali się na festiwalach w Pyrzycach, Świnoujściu, na Tygodniu Kultury Beskidzkiej.Już w 1993 roku impreza przekształciła swoją nazwę na Festiwal Folkloru, a w następnym na Międzynarodowy Festiwal Folkloru, kierownictwo zespołu nawiązało bowiem współpracę z Polską Sekcją Międzynarodowego Stowarzyszenia Festiwali Folklorystycznych i Sztuki Ludowej – CIOFF. To właśnie dzięki temu do Strzegomia zaczęły przyjeżdżać zespoły z różnych stron świata. Nadal jednak dominowały zespoły polskie.

Z roku na rok konwencja festiwalu się zmienia, w artystycznej stronie festiwalu bardzo pomagają nam eksperci Polskiej Sekcji CIOFF. Komisja Ekspertów dokonuje weryfikacji zespołów do udziału w festiwalu już w miesiącu kwietniu na podstawie nadesłanych przez zespoły informacji i kaset wideo. Dzięki temu poziom artystyczny wzrasta, również dlatego, iż „wyrobiona” publiczność Strzegomia się tego domaga.

 

 

Prezentowanie folkloru w takim mieście jak Strzegom jest bardzo uzasadnione, gdyż wcześniejsza organizacja przeglądów folklorystycznych w większych miastach nie bardzo się sprawdziła. Przykładem może tu być wcześniejsza impreza w Dzierżoniowie, gdzie publika była niewielka. Środowiska małych miast odznaczają się umiejętnością odbioru, bardziej zainteresowane są sztuką ludową prezentowaną w trakcie trwania festiwalu. Programy prezentowane na festiwalu przez zespoły polskie to nie tylko stylizacja tańców i pieśni ludowych, ale również prezentacje widowisk autentycznych takich jak: „Wesele łowickie”, „Zabawy młodzieży w czasie Święta Matki Boskiej Zielnej”. Publiczność naszego miasta uczyła się odbioru folkloru przez poprzednie lata, bowiem nie od początku wszystkie fakty mające miejsce na scenie były dla wszystkich zrozumiałe.

Scena strzegomska gości zespoły z różnych regionów etnograficznych polski tj. Kaszub, Łowicza, Wielkopolski, Mazowsza, Karpat, Beskidu, Górnego Śląska. Są to zespoły amatorskie pochodzące zazwyczaj z małych ośrodków miejskich i wsi. Niektórzy członkowie zespołów przejmują tańce i przyśpiewki od swoich ojców.

 


Międzynarodowy Festiwal Folkloru w Strzegomiu trwa cały tydzień.
Od poniedziałku bowiem goszczą zespoły zagraniczne, które przyjeżdżają do Strzegomia z Tygodnia Kultury Beskidzkiej. We wtorek i środę koncertują one w miastach Dolnego Śląska. W czwartek rozpoczynają się koncerty festiwalowe w Strzegomiu. Odbywają się one na estradzie w Rynku – główne k9oncerty festiwalowe oraz koncert kapel ludowych na strzegomskich Plantach.
Oprócz prezentacji na scenie zespoły uczestniczą w wielu imprezach towarzyszących festiwalowi.
W niedzielę festiwalową zespoły uczestniczą w mszach ekumenicznych w strzegomskich Kościołach, a po nich wspólnie tańczą poloneza na strzegomskich Rynku, gdzie również prezentują swoje narodowe potrawy.

 

 

  • Biorą udział w wieczorach narodowych, które od 1997 r. odbywają się w sali balowej SCK-II oraz w świetlicy wiejskiej w Kostrzy. W czasie zabaw na sali przy muzyce z całego świata młodzież bierze udział w grach i zabawach oraz w konkursach z nagrodami.
  • Zespoły polskie wraz z zespołami zagranicznymi biorą udział w animacjach gier i zabaw. Grupy z poszczególnych krajów uczą kolegów regionalnych i narodowych zabaw. Formę tę wprowadziliśmy podczas trwania jubileuszowego V Festiwalu Folkloru. Przyniosło nam to niespodziewane efekty – silną integrację różnych środowisk, nawiązanie przyjaźni, wzajemne zaproszenie do odwiedzin. Zajęcia tego typu wzbogaciliśmy poprzez wprowadzenie do zajęć nauki podstawowych kroków polskich tańców narodowych i wzajemną degustację potraw narodowych, goszczących na festiwalu zespołów.
  • Bardzo ważnym elementem integracji widzów oraz zespołów biorących udział w festiwalu są bezpośrednie kontakty. Wielotysięczna widownia na każdym koncercie spowodowała, że są one ze względów bezpieczeństwa ograniczone. Wychodząc naprzeciw sygnałom publiczności, w roku 2000 została zorganizowana impreza towarzysząca pod hasłem „Rynek Świata”. W niedzielę kończącą festiwal na Rynku Strzegomskim powstają kawiarenki, w których gospodarzami są zespoły goszczące na festiwalu. Podawane tam są charakterystyczne potrawy z danego kraju lub regionu Polski. Każdy uczestnik spotkań na Rynku, ma okazję nauczyć się podstawowych kroków tańców narodowych jak również wziąć udział w animacji gier i zabaw prowadzonych przez zespoły. Szczególnie młodzi ludzie liczą tu na kontakty bezpośrednie, konwersacje językowe, nawiązywanie znajomości i przyjaźni. Ciekawostką jest fakt, iż wielu Strzegomian koresponduje z uczestnikami festiwali lat ubiegłych. Impreza ta spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno miłośników folkloru jak i Telewizji Polskiej o/Wrocław.
  • Innymi imprezami towarzyszącymi, w których biorą udział zespoły są mecze piłki nożnej chłopców i piłki siatkowej dziewcząt. Mecze rozgrywane są w formie Polska – Goście Zagraniczni. Ta bardziej już rekreacyjna forma nawiązania przyjaźni przyjęta została z dużym aplauzem przez strzegomskich gości i prowadzona jest już przez cztery lata.
  • Corocznie festiwal nie może się również obejść bez „Nocy z Folklorem”, czyli ogniska dla wszystkich gości festiwalowych. Tam przy płonących ogniskach słychać wspólne śpiewy przy akompaniamencie połączonych kapel. Organizowane jest ono na zielonych terenach basenu miejskiego mieszczącego się w centrum „miasteczka festiwalowego”.
  • Kształceniu elementów tanecznych i muzycznych oraz wymianie doświadczeń służą warsztaty specjalistyczne prowadzone od czterech lat przez fachowców z dziedziny etnochoreografii i muzyki. Prowadzący zajęcia obserwują zespoły w czasie prezentacji na scenie, po czym udzielają konkretnych wskazówek co do dalszej pracy muzykom i choreografom poszczególnych zespołów. Z tej formy mają możliwość skorzystania nauczyciele kultury fizycznej z terenu gminy i województwa, co pomaga im we wprowadzaniu elementów tańców ludowych na zajęciach z dziećmi i młodzieżą.
     


 

Bardzo ważnym faktem, który zadecydował, że festiwal organizowany jest w naszym mieście oraz podniósł swoją rangę jest nominacja Polskiej Sekcji CIOFF, dzięki której Strzegom po dwuletniej weryfikacji przez ekspertów CIOFF znalazł się w grupie festiwali folklorystycznych objętych patronatem CIOFF. Tym samym nasz festiwal umieszczony jest w Międzynarodowym Kalendarzu Imprez CIOFF. W Strzegomiu goszczą takie autorytety jak: Mirosława Bobrowska, Grażyna Dąbrowska, Janina Kalicińska, Juri Wojnarowski, Bogusław Linett, Edward Błażek, Jerzy Chmiel oraz Gerard Nowak. Przyjęcie w szeregi CIOFF zarówno festiwalu, jak i Zespołu Folklorystycznego „Kostrzanie” pozwoliła nam na zaproszenie do Strzegomia zespołów o wysokim poziomie artystycznym.

 

Kino

`