REGULAMIN KINA SCK

 

Regulamin określa zasady korzystania z Kina SCK w Strzegomskim Centrum Kultury w Strzegomiu . Jego celem jest zapewnienie sprawnej obsługi widzów oraz umożliwienie bezkonfliktowego i przyjemnego przebywania w naszym obiekcie.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1. Zakup biletu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu.
 • 2. Wejście do sali kinowej możliwe jest jedynie po okazaniu ważnego biletu.
 • 3. Bilety są do nabycia:
  – w czwartek w godzinach: 8.00 – 16.00 i piątek w godzinach: 8.00 – 14.30 w sekretariacie SCK,
  – 2 godziny przed każdym seansem w kasie Kina SCK.
 • 4. Bilet ważny jest jedynie na wyznaczony na nim seans, w określonym dniu i na wyznaczoną godzinę.
 • 5. Bilety ulgowe przysługują dzieciom, młodzieży szkolnej, studentom do 26 roku życia.
 • 6. Bilety ulgowe mogą nabyć tylko osoby spełniające wymagania związane z wiekiem po okazaniu odpowiedniego dokumentu ( legitymacja szkolna, studencka legitymacja).
 • 7. Bilet należy zachować do kontroli przez cały czas trwania seansu na jaki został zakupiony.
 • 8. Miejsce na sali należy zajmować zgodnie ze wskazaniami na bilecie.
 • 9. Dokumenty uprawniające do nabycia biletu ulgowego sprawdzone są wraz z biletem przy wejściu na salę kinową lub przy kasie w momencie zakupu biletu.
 • 10. Podczas projekcji w systemie 3D, należy nałożyć okulary zgodne z systemem 3D.
 • 11. Okulary można zakupić przy wejściu na salę kinową. Okulary stanowią własność kupującego i są wielokrotnego użytku.
 • 12. Osoby mające wady wzroku mogą mieć problem z odbiorem projekcji w systemie 3D. Strzegomskie Centrum Kultury  nie ponosi odpowiedzialności, za jakość odbioru takiej projekcji.
 • 13. Zwrotu lub zamiany biletu zakupionego w kasie kina można dokonać najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem seansu na jaki został on zakupiony. Zwrot lub zamiana biletu możliwa jest również w przypadku odwołania seansu filmowego.
 • 14. Godziny rozpoczęcia seansów określone w terminarzu (oraz innych reklamach i ofertach) określają czas rozpoczęcia emisji bloku reklam i zwiastunów filmowych, po zakończeniu którego rozpoczyna się emisja filmu
 • 15. Seanse filmowe w Kinie SCK wyświetlane będą dla minimum 5 widzów.
 • 16. Na terenie Strzegomskiego Centrum Kultury i Kina SCK obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych (broni, środków trujących, ostrych narzędzi, materiałów łatwopalnych) oraz wnoszenia i spożywania środków odurzających, alkoholowych i psychotropowych.
 • 17. Osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie będą wpuszczane na teren Strzegomskiego Centrum Kultury  i Kina SCK
 • 18.Podczas seansów filmowych zabrania się dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku. (Ustawa o prawach autorskich Dz. U. 1994 Nr 43 poz. 170 z dnia 04.02.1994 r.)
 • 19. Osoby uczestniczące w seansie filmowym zobowiązane są nie używać telefonów komórkowych oraz innych urządzeń emitujących światło lub dźwięk w trakcie seansu.
 • 20. Na teren Strzegomskiego Centrum Kultury i Kina SCK obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.
 • 21. Za rzeczy pozostawione na Sali Kinowej, obsługa kina nie ponosi odpowiedzialności.
 • 22. Pracownik obsługi kina ma prawo nie wpuścić na salę kinową klienta, który nie posiada przy sobie ważnego biletu lub narusza zasady określone niniejszym regulaminem.
 • 23. Pracownik kina ma prawo odmówić wstępu na salę kinową osobie zachowującej się niekulturalne, niegrzecznie lub wulgarnie wobec innych klientów lub pracowników.
 • 24. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Kino SCK należy zgłaszać do Dyrektora Strzegomskiego Centrum Kultury. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich złożenia.

25. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 04.12.2015r.

Załącznik nr 1
do Regulaminu Kina SCK

Obowiązujące ceny biletów na projekcje filmowe w Kinie SCK:

Filmy w systemie 2D 

 • bilet normalny – 18 zł
 • bilet ulgowy – 15 zł (dzieci, młodzież szkolna, studenci do 26 lat)
 • bilet zbiorowy ( powyżej 20 osób )

Filmy w systemie 3D

 • bilet normalny – 18 zł
 • bilet ulgowy – 15 zł (dzieci, młodzież szkolna, studenci do 26 roku życia )
 • bilet zbiorowy ( powyżej 20 osób )

W Kinie SCK bilety ulgowe mogą zakupić posiadacze Karty dużej rodziny, która uprawnia do 50% zniżki.

Jednocześnie informujemy, iż w/w ceny biletów na projekcje filmowe mogą ulec zmianie na wyraźne żądanie dystrybutora filmu.

X