Zespół Folklorystyczny „Kostrzanie” z Kostrzy, Gmina Strzegom.

Zespół dział od ponad 40 lat. Dzięki ogromnym osiągnięciom artystycznym zespół postrzegany jest jako wizytówka Dolnego Śląska w Polsce i poza granicami kraju. Zespół posiada certyfikat CIOF oraz jest organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Folkloru odbywającego się pod auspicjami CIOFF. Członkowie zespołu w większości są mieszkańcami Kostrzy. Do zespołu należą również dzieci z Gminy Strzegom, które chętnie biorą udział w próbach i uczestniczą w wyjazdach na koncerty, festiwale i przeglądy. Zespół Folklorystyczny „Kostrzanie” kładzie duży nacisk na swój artystyczny rozwój poprzez edukację kulturalną dzieci i młodzieży. Wielopokoleniowy zespół szczyci się faktem, iż członkami są autentyczni miłośnicy folkloru i kultury ludowej. Do zespołu należą wieloosobowe rodziny, które aktywnie włączają się w działalność zespołu. Członkowie zespołu regularnie biorą udział 2 razy w tygodniu w warsztatach tanecznych, muzycznych i wokalnych pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry: choreografa, nauczycieli śpiewu i muzyków. „Kostrzanie” wielokrotnie brali udział w prestiżowych festiwalach zarówno krajowych jak i zagranicznych (Francja, Włochy, Sardynia, Bułgaria, Ukraina, Czechy, Niemcy). Poprzez wyjazdy zagraniczne zespół upatruje wielkiej szansy dla rozwoju swojej działalności, folkloru i kultury lokalnej oraz lokalnych walorów Gminy Strzegom. Wyjazdy zagraniczne są niepowtarzalną okazją do promowania ludowej kultury lokalnej. Wyjazdy na festiwale zagraniczne służą również doskonaleniu pracy instruktorów, kierownictwa i członków zespołu. Mają również ogromny wpływ na poznanie kultury innych narodów i wymianę kulturalną z uczestnikami festiwali, a także przełamywanie barier kulturowych. Jest to też okazja do integracji zespołów folklorystycznych kochających taniec, muzykę oraz śpiew. Wyjazdy służą pielęgnowaniu polskości i promocji Gminy Strzegom oraz Ziemi Dolnośląskiej. Zespół wielokrotnie brał udział w programie radiowym „Ludowa lista przebojów Radia Wrocław” odnosząc sukcesy i budząc podziw wśród radiosłuchaczy i miłośników folkloru. Ze środków Gminy Strzegom zostały wydane płyty, które stanowią podsumowanie działalności artystycznej zespołu. Obecnie kierownikiem Zespołu Folklorystycznego „Kostrzanie” jest Pan Józef Hernik, kierownikiem muzycznym Pan Sławomir Glinkowski.

X