Sekcje

Zajęcia teatralne prowadzone w naszej sekcji to niezwykła przygoda, dzięki której uczestnik rozwija swoją wrażliwość, a jednocześnie otwiera się na świat. Podczas zajęć pasjonaci aktorstwa poznają tajniki emisji głosu, sceniczną mowę ciała, przygotowują się do pracy z tekstem. Celem pracy instruktora jest wzbudzenie u uczestników świadomości wypowiadanego tekstu, osiągnięcie pełnej kontroli nad ciałem- zarówno w obszarze gestów jak i opanowania tremy podczas publicznych występów.

Ważnym elementem ćwiczeń scenicznych jest także poprawa dykcji. Efektem pracy sekcji są przedstawienia wystawiane na podstawie własnych scenariuszy. Dla młodych osób sekcja teatralna jest znakomitą okazją do poznania samego siebie i do otwarcia na na innych. Starsi uczestnicy zdobyte umiejętności mogą wykorzystać w pracy zawodowej. Dzięki grze na scenie ludzie nabierają pewności siebie, mają więcej wiary we własne możliwości, większą swobodę w wyrażaniu myśli i emocji. Teatr może stanowić doskonałą terapię: uwrażliwia, a scena staje się miejscem pracy nad samym sobą i swoimi słabościami.

  • Instruktor prowadzący: Ireneusz Miepariszwili
  • Spotkania: czwartek godz. 17:00

Mowa i muzyka są czymś wyjątkowym w komunikacji międzyludzkiej. Jest formą wyrażania siebie i własnych emocji. Jest pragnieniem i chęcią nawiązania relacji. Dzięki wczesnemu rozpoczynaniu edukacji muzycznej − obok umuzykalniania i poszerzania wiedzy − dziecko rozwija wyobraźnię, pamięć, słuch oraz zdolności manualne. Wzrasta także ogromnie zdolność koncentrowania uwagi. Nauka muzyki to najpiękniejszy prezent, jaki rodzic może ofiarować swojemu dziecku. Ćwiczenie na pianinie wymaga czasu i niezachwianej koncentracji. Systematyczna nauka wyrabia w osobie uczącej się dyscyplinę, cierpliwość, nawyk planowania i staranność – to cechy, które przenoszą się potem na efektywną pracę i dobre nawyki w innych dziedzinach

  • Instruktor prowadzący: Tatiana Brzozowska

Sekcja umożliwia nauczanie malarstwa jako tradycyjnego oraz współczesnego medium artystycznej wypowiedzi zdolnej wyrazić złożone i bogate wartości plastyczne, jak i treści odwołujące się do otaczającej rzeczywistości. Równocześnie ma zapewnić poznanie zasad i możliwości praktycznego wykorzystania materiałów malarskich oraz wiedzę dotyczącą właściwego zastosowania technik i technologii. Program sekcji malarstwa ma za zadanie wprowadzić zagadnienia formalne i ideowe do wypowiedzi malarskiej uwzględniające kompozycję, kolor, fakturę, formę, przestrzeń oraz szereg innych pojęć. Zaznajamia z procesem twórczym, umiejętnościami realizacyjnymi, sposobami projektowania efektów własnej pracy artystycznej.

  • Instruktor prowadzący:
  • Spotkania: Poniedziałek godz. 16:00

Strzegomskie Centrum Kultury organizuje Orkiestrę Dętą i zaprasza wszystkich chętnych do rozpoczęcia nauki gry na instrumentach. Zapewniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską-zawodowych muzyków pracujących w Filharmonii Sudeckiej-Annę Mondry i Daniela Swobodę.
Każdy, kto chce przeżyć przygodę z muzyką jest mile widziany. Limit wieku nie obowiązuje !
Preferowane instrumenty dęte: flet, klarnet, saksofon, trąbka, puzon, waltornia i inne.
Nudzisz się w domu? Chcesz zdobyć nowe umiejętności, których będą zazdrościć Ci koledzy? Przyjdź na darmowe zajęcia. Instrument dostaniesz z SCK. Spróbuj, a nie pożałujesz! Czekamy na Ciebie w każdy wtorek i czwartek. Godzina do uzgodnienia.

Kino

`